Trường Mầm non Hoa Hồng nằm trên điạ bàn khu dân cư số 7 thị trấn Thanh Thủy. Trường được thành lập ngày 10/7/ 2001 theo Quyết định số 204/QĐ -UB của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Thủy. Diện tích đất của nhà trường là 1546m2; Năm học 2019-2020 nhà trường có 11 phòng học/11 nhóm lớp với 358 học sinh; có bếp ăn 1 chiều đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ. Trường có 28 đảng viên, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Thanh Thủy. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 31 đồng chí (Trong đó có 3 cán bộ quản lý, 27 giáo viên và 01 nhân viên). Trường có 04 tổ chuyên môn, 01 tổ văn phòng. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn, 96,8% đạt trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ giáo viên có kinh nghiệm quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác và được phụ huynh tin tưởng luôn tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.